Vad kostar det?

Att på förhand säga vad ditt besök kommer att kosta går inte, men så snart vi undersökt dig och vet vilken behandling du behöver så får du klara besked om priset. Du får alltid ett kostnadsförslag efter genomförd undersökning.

Vi är självklart anslutna till Försäkringskassan vilket innebär att du som patient kan ta del av tandvårdsstödet vid ditt besök hos oss. Vi är även medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund och Privattandläkarna. 

Kvällar och helger

Under helger samt efter ordinarie arbetstid tillkommer 50% på behandlingskostnaden vid akuta besök. 

Ju tidigare man besöker tandläkaren för ett specifikt besvär, desto lättare är det att åtgärda. Dessutom är prognosen bättre och det blir även mindre kostsamt.

Hos oss kan du betala med kontanter eller kort (ej American Express eller Diners Club).

Vi har ingen fakturahantering. Betalning sker vid besökstillfället.